Statične strani

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE »Kibubin dobri mož obdaruje«

1.       člen

Organizator nagradne »Kibubin dobri mož obdaruje« (v nadaljevanju: »nagradna igra«) je KIBUBA družba za trgovino in založništvo, d.o.o., Selo pri Vodicah 11C, 1217 Vodice.  (v nadaljevanju: »organizator«), ki zagotovi nagrade.

V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji in sicer na en način:

- z izpolnitvijo nagradnega kupona, ki ga prejmejo ob vsakem nakupu v času trajanja nagradne igre. Kupon oddajo v škatlo v poslovalnici, ki je tam postavljena v ta namen.

Nagradna igra poteka od 5.11.2018 do vključno 28.12.2018.

2.       člen

Organizator bo v okviru nagradne igre podelil: Termovka Lifeventure Thermal Mug, Večnamensko pokrivalo 4fun Kibuba, Dehidriran obrok LYO, Čelna svetilka Black Diamond Revolt, Rokavice za ferate Black Diamond Crag Half Finger, Torbica za okoli pasu Deuter Neo Belt I, Viseča mreža Ticket to the moon King size, Nizke športne nogavice Mund Trail Running, Napihljiv vzglavnik Lifeventure, Magnezij vrečka Black Diamond Mojo Repo, Nogavice Mund Peregrino, Sončna očala Blueprint Aluna Black Fire, Pelerina Trekmates, Craft dolge aktivne hlače, Plezalne hlače Nograd Sahel Print, Žvilica Spork, Nož Gerber Bear Grylls, Majica s kratkimi rokavi Kibuba, Set zatičev BD 5-11, Nizki pohodniški čevlji Salewa Wildfire GTX

Skupna vrednost nagrad: 323 EUR brez DDV.

Nagrad ni mogoče zamenjati za gotovino ali drugo obliko izplačila ali prenesti na tretjo osebo.

3.       člen

Posameznik lahko v nagradni igri sodeluje večkrat, vendar lahko prejme le eno nagrado, ne glede na vrsto nagrade.

Šteje se, da s sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči pristane na vsa pravila in pogoje nagradne igre, jih sprejme in se z njimi strinja.

V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih osebnih podatkov si organizator pridržuje pravico, da sodelujočemu v nagradni igri ne podeli nagrade.

Sodelujoči v nagradni igri izgubi pravico do nagrade, če organizator ugotovi, da ni izpolnjeval pogojev sodelovanja, da je kršil pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri, da ni želel izpolniti obveznosti v skladu s temi pravili in pogoji ali jih ni izpolnil pravočasno.

4.       člen

V času trajanja nagradne igre imajo sodelujoči možnost sodelovati v dnevnih nagradnih žrebanjih.

Žrebanja dnevnih nagrad bodo:

-          1. krog: od 3.12.2018 do vključno 7.12.2018

-          2. krog: od 10.12.2018 do vključno 14.12.2018

-          3. krog: od 17.12.2018 do vključno 21.12.2018

-          4. krog: od 24.12.2018 do vključno 28.12.2018

V dnevnih žrebanjih sodelujejo vsi, ki so v nagradni igri sodelovali na način iz 1. člena in je organizator prejel njihovo prijavo v nagradno igro v rokih, in sicer se:

-          1. krog žrebanja se izvede med sodelujočimi v nagradni igri, katerih prijave v nagradno igro je organizator prejel od 5.11. 2018 do vključno 25.11.2018;

-          2. krog žrebanja se izvede med sodelujočimi v nagradni igri, katerih prijave v nagradno igro je organizator prejel od 5.11.2018 do vključno 2.12.2018;

-          3. krog žrebanja se izvede med sodelujočimi v nagradni igri, katerih prijave v nagradno igro je organizator prejel od 5.11.2018 do vključno 9.12.2018;

-          4. krog žrebanja se izvede med sodelujočimi v nagradni igri, katerih prijave v nagradno igro je organizator prejel od 5.11.2018 do vključno 19.12.2018.

Žrebanja bodo izvedena v prisotnosti tričlanske komisije. O žrebanju odgovorna oseba organizatorja vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o: datumu, uri in kraju žrebanja, navzočih osebah ter izžrebancu. Zapisnik podpišejo vsi člani komisije, izdela se v enem izvodu in se hrani pri organizatorju.

Rezultati žrebanja so dokončni, pritožba na rezultate žrebanja pa ni mogoča.

Tedensko bo izžrebanih 5 dobitnikov, torej v 4 tedenskih žrebanjih bo skupaj 20 dobitnikov.

5.       člen

Rezultati žrebanja bodo objavljeni na spletni strani www.kibuba.com in facebook strani Kibuba.

Sodelujoči se s sodelovanjem v nagradni igri strinjajo z javno objavo njihovih osebnih podatkov (ime in priimek, kraj) na spletni strani www.kibuba.com in facebook strani Kibuba z namenom obveščanja o rezultatu žrebanja oziroma prevzema nagrade.

Hkrati se sodelujoči s sodelovanjem v nagradni igri strinja tudi, da v primeru, da bo izžreban, organizatorju posreduje svoje osebne podatke (ime, priimek, naslov, e-mail naslov in telefonsko številko) za namene dostave nagrade.

6.       člen

Nagrada Nizki pohodniški čevlji Salewa Wildfire GTX predstavlja doseženi dohodek (davčno osnovo) v skladu s 108. členom Zakona o dohodnini, od katerega organizator obračuna in plača akontacijo dohodnine v imenu in za račun nagrajenca po stopnji 25% v skladu s 131. členom Zakona o dohodnini in 321. členom Zakona o davčnem postopku.

7.       člen

Organizator obvesti nagrajenca o nagradi po pošti ali po elektronskem naslovu.

Nagrajenec, ki prejme Nizki pohodniški čevlji Salewa Wildfire GTX, mora v roku 7 dni od prejetja obvestila o prejeti nagradi na elektronski naslov info@kibuba.com pisno posredovati točen naslov za dostavo nagrade in davčno številko.

Če nagrajenec v 7 dneh ne posreduje vseh v prejšnjem odstavku navedenih podatkov ali jih posreduje nepopolno ali nepravilno oziroma zavrne prevzem nagrade, izgubi pravico do nagrade, organizator pa je prost vseh svojih obveznosti.

Termovko Lifeventure Thermal Mug, Večnamensko pokrivalo 4fun Kibuba, Dehidriran obrok LYO, Čelno svetilka Black Diamond Revolt, Rokavice za ferate Black Diamond Crag Half Finger, Torbico za okoli pasu Deuter Neo Belt I, Visečo mreža Ticket to the moon King size, Nizke športne nogavice Mund Trail Running, Napihljiv vzglavnik Lifeventure, Magnezij vrečka Black Diamond Mojo Repo, Nogavice Mund Peregrino, Sončna očala Blueprint Aluna Black Fire, Pelerino Trekmates, Craft dolge aktivne hlače, Plezalne hlače Nograd Sahel Print, Žvilica Spork, Nož Gerber Bear Grylls, Majico s kratkimi rokavi Kibuba, Set zatičev BD 5-11 katerih vrednost ne presega 42€  bodo nagrajenci prejeli po pošti na njihov naslov najkasneje 7 dni po prejemu vseh potrebnih podatkov za izvedbo pošiljanja.

V primeru, da se nagrajenci s prevzemom nagrad ne strinjajo, morajo najkasneje v roku 7 dni od prejetja obvestila o nagradi to sporočiti na elektronski naslov info@kibuba.com.

8.       člen

V primeru nepredvidenih okoliščin lahko organizator brez predhodnega obvestila začasno prekine in / ali zaključi nagradno igro. Organizator bo o morebitnih spremembah nagradne igre sodelujoče obvestil na spletni strani www.kibuba.com.

9.       člen

Organizator se zavezuje varovati osebne podatke vsakega posameznika, ki sodeluje v nagradni igri. Z namenom preprečevanja nepooblaščenega dostopa do teh podatkov ali njihovega razkritja, ohranjanja natančnosti in celovitosti ter zagotavljanja njihove ustrezne obdelave, KIBUBA d.o.o. uporablja ustrezne tehnične in organizacijske postopke za zavarovanje osebnih podatkov, urejene s Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov družbe KIBUBA d.o.o. in skladno s Splošno uredbo EU o varstvu podatkov ter Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Do osebnih podatkov sodelujočih v nagradni igri lahko dostopajo izključno pooblaščeni zaposleni pri organizatorju (KIBUBA d.o.o., Selo pri Vodicah 11C, 1217 Vodice).

Osebni podatki posameznika, ki sodeluje v nagradni igri, bodo uporabljeni izključno za namene izvedbe nagradne igre, podeljevanja nagrad v nagradni igri, objave nagrajenca, plačila akontacije dohodnine ter za namen kontaktiranja sodelujočih v zvezi s potekom, obveščanjem, nagrajevanjem ali spremembami vezanimi na nagradno igro.

Osebni podatki, ki jih bodo sodelujoči posredovali, ne bodo uporabljeni v nasprotju z zakonodajo Republike Slovenije, Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR) in Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov družbe KIBUBA d.o.o..

Osebni podatki nagrajencev bodo za davčne potrebe hranjeni skladno z zakonodajo Republike Slovenije.

S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči dovoljuje organizatorju, da se vsi osebni podatki, ki se nanašajo nanj, lahko hranijo, obdelujejo ter uporabljajo do zaključka nagrajevanja in izrecno soglaša, da če bo nagrajen v nagradni igri, se lahko objavi njegovo ime in priimek in kraj prebivališča na spletni strani www.kibuba.com in facebook strani Kibuba.

V kolikor nagrajenec ne želi, da se objavi njegovo ime in priimek na omenjenih spletnih straneh, se lahko z organizatorjem poskusi dogovoriti za drugačen način objave ali pa se nagradi odpove.

V času upravljanja osebnih podatkov ima sodelujoči v nagradni igri možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa svojih osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Sodelujoči v nagradni igri lahko od organizatorja kadar koli zahteva, da trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke, in sicer z zahtevo po elektronski pošti na info@kibuba.com.

10.   člen

Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb Pravil in pogojev nagradne igre »Kibubin dobri mož obdaruje«, ki jih bo objavil na www.kibuba.com.

11.   člen

Za tolmačenje posameznih členov Pravil in pogojev nagradne igre »Kibubin dobri mož obdaruje« je pristojna izključno komisija iz 4. člena teh pravil.

Morebitne napake pri izvedbi nagradne igre bo komisija reševala pravočasno in v skladu z dobrimi poslovnimi običaji. V primeru hujše kršitve pravil in pogojev nagradne igre lahko komisija razveljavi nagradno igro kot celoto in jo z ustreznimi popravki ponovi.

 

Selo pri Vodicah, 22.10. 2018

Kibuba d.o.o.

Praznični delovni časi naših prodajaln

ŠIŠKA
Pon-Sob: 9:00-21:00
Ned: 9:00-15:00

24. 12. 2018: 9:00-18:00
25. 12. 2018: ZAPRTO
26. 12. 2018.: ZAPRTO
31. 12. 2018.: 9:00-18:00
1. 1. 2019: ZAPRTO
2. 1. 2019: ZAPRTO

BTC LJUBLJANA
Pon-Sob: 9:00-20:00
Ned: 9:00-15:00

24. 12. 2018: 9:00-15:00
25. 12. 2018: ZAPRTO
26. 12. 2018.: ZAPRTO
31. 12. 2018.: 9:00-15:00
1. 1. 2019: ZAPRTO
2. 1. 2019: ZAPRTO

SUPERNOVA LJUBLJANA
Pon-Pet: 9:00-21:00
Sob: 8:00-21:00
Ned: 9:00-17:00

24. 12. 2018: 8:00-17:00
25. 12. 2018: ZAPRTO
26. 12. 2018.: ZAPRTO
31. 12. 2018.: 8:00-17:00
1. 1. 2019: ZAPRTO
2. 1. 2019: ZAPRTO

KRANJ
Pon-Sob: 9:00-20:00
Ned: 9:00-15:00

24. 12. 2018: 9:00-18:00
25. 12. 2018: ZAPRTO
26. 12. 2018.: ZAPRTO
31. 12. 2018.: 9:00-18:00
1. 1. 2019: ZAPRTO
2. 1. 2019: ZAPRTO

CELJE
Pon-Sob: 9:00-21:00
Ned (2.12. in 9.12.): 9:00-14:00
Ned (16.12.,23.12. in 30.12.): 9:00-17:00

24. 12. 2018: 9:00-17:00
25. 12. 2018: ZAPRTO
26. 12. 2018.: ZAPRTO
31. 12. 2018.: 9:00-17:00
1. 1. 2019: ZAPRTO
2. 1. 2019: ZAPRTO

MARIBOR
Pon-Sob: 9:00-21:00
Ned (2.12. in 9.12.): 9:00-14:00
Ned (16.12.,23.12. in 30.12.): 9:00-17:00

24. 12. 2018: 9:00-17:00
25. 12. 2018: ZAPRTO
26. 12. 2018.: ZAPRTO
31. 12. 2018.: 9:00-17:00
1. 1. 2019: ZAPRTO
2. 1. 2019: ZAPRTO

NOVA GORICA
Pon-Sob: 9:00-21:00
Ned: 9:00-17:00

24. 12. 2018: 8:00-17:00
25. 12. 2018: ZAPRTO
26. 12. 2018.: ZAPRTO
31. 12. 2018.: 8:00-17:00
1. 1. 2019: ZAPRTO
2. 1. 2019: ZAPRTO

Praznični delovni časi

ŠIŠKA
Pon-Sob: 9:00-21:00
Ned: 9:00-17:00

24. 12. 2018: 9:00-18:00
25. 12. 2018: ZAPRTO
26. 12. 2018.: ZAPRTO
31. 12. 2018.: 9:00-18:00
1. 1. 2019: ZAPRTO
2. 1. 2019: ZAPRTO

LJUBLJANA CENTER
Pon – Pet: 9:00-20:00
Sob: 9:00-19:00
Ned: 10:00-15:00

24. 12. 2018: 9:00-15:00
25. 12. 2018: ZAPRTO
26. 12. 2018.: ZAPRTO
31. 12. 2018.: 9:00-15:00
1. 1. 2019: ZAPRTO
2. 1. 2019: ZAPRTO

BTC LJUBLJANA
Pon-Sob: 9:00-20:00
Ned: 9:00-15:00

24. 12. 2018: 9:00-15:00
25. 12. 2018: ZAPRTO
26. 12. 2018.: ZAPRTO
31. 12. 2018.: 9:00-15:00
1. 1. 2019: ZAPRTO
2. 1. 2019: ZAPRTO

SUPERNOVA LJUBLJANA
Pon-Pet: 9:00-21:00
Sob: 8:00-21:00
Ned: 9:00-17:00

24. 12. 2018: 8:00-17:00
25. 12. 2018: ZAPRTO
26. 12. 2018.: ZAPRTO
31. 12. 2018.: 8:00-17:00
1. 1. 2019: ZAPRTO
2. 1. 2019: ZAPRTO

KRANJ
Pon-Sob: 9:00-20:00
Ned: 9:00-15:00

24. 12. 2018: 9:00-18:00
25. 12. 2018: ZAPRTO
26. 12. 2018.: ZAPRTO
31. 12. 2018.: 9:00-18:00
1. 1. 2019: ZAPRTO
2. 1. 2019: ZAPRTO

CELJE
Pon-Sob: 9:00-21:00
Ned (2.12. in 9.12.): 9:00-13:00
Ned (16.12.,23.12. in 30.12.): 9:00-17:00

24. 12. 2018: 9:00-17:00
25. 12. 2018: ZAPRTO
26. 12. 2018.: ZAPRTO
31. 12. 2018.: 9:00-17:00
1. 1. 2019: ZAPRTO
2. 1. 2019: ZAPRTO

MARIBOR
Pon-Sob: 9:00-21:00
Ned (2.12. in 9.12.): 9:00-14:00
Ned (16.12.,23.12. in 30.12.): 9:00-17:00

24. 12. 2018: 9:00-17:00
25. 12. 2018: ZAPRTO
26. 12. 2018.: ZAPRTO
31. 12. 2018.: 9:00-17:00
1. 1. 2019: ZAPRTO
2. 1. 2019: ZAPRTO

NOVA GORICA
Pon-Sob: 9:00-21:00
Ned: 9:00-17:00

24. 12. 2018: 8:00-17:00
25. 12. 2018: ZAPRTO
26. 12. 2018.: ZAPRTO
31. 12. 2018.: 8:00-17:00
1. 1. 2019: ZAPRTO
2. 1. 2019: ZAPRTO